Софтвер

Изработка ,имплементација и одржување на софтверски решенија од HCL Notes Domino платформата. Специјализирани решенија за вашите потреби изработени во Open source или Microsoft.NET

Софтвер

Изработка ,имплементација и одржување на софтверски решенија од HCL Notes Domino платформата. Специјализирани решенија за вашите потреби изработени во Open source или Microsoft.NET
Повеќе

Телекомуникации

Професионална телекомуникациска опрема со продуктите од NET и SLICAN ќе ги задоволат и најголемите барања на вашата компанија за современа телекомуникација

Телекомуникации

Професионална телекомуникациска опрема со продуктите од NET и SLICAN ќе ги задоволат и најголемите барања на вашата компанија за современа телекомуникација.
Повеќе

Дата центар решенија

Дизајнирање и изведба да датацентар решенија (rack сервери, разни технологии на сториџи, blade системи, UPS системи, rack активна мрежна опрема и др.)

Дата центар решенија

Дизајнирање и изведба да датацентар решенија (rack сервери, разни технологии на сториџи, blade системи, UPS системи, rack активна мрежна опрема и др.)
Повеќе

ИТ Безбедност

Интегрирана апликациска и мрежна заштита. Нова генерација на сигурни порти
ИТ Безбедност

Интегрирана апликациска и мрежна заштита. Нова генерација на сигурни порти
Повеќе

Енергетика

Уреди за непрекинато напојување со електрична енергија (UPS), се уреди кои овозможуваат континуирано напојување со електрична енергија на поврзаната опрема

Енергетика

Уреди за непрекинато напојување со електрична енергија (UPS), се уреди кои овозможуваат континуирано напојување со електрична енергија на поврзаната опрема
Повеќе

Метео системи

Набавка, дизајнирање, изведба, инсталација, пуштање во работа и одржување на хидрометеролошки системи и решенија

Метео системи

Набавка, дизајнирање, изведба, инсталација, пуштање во работа и одржување на хидрометеролошки системи и решенија
Повеќе
Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk