Комплетни решенија во делот на ИТ безбедноста

Нарушувањето на безбедноста може да доведе до голема загуба на финасиски средства како и до нарушување на репутецијата на вашиот бизнис. Опкружени од постојани закани, потребни ви се безбедносни решенија кои се динамични, одговорни, прилагодливи и кои интелигентно ќе ги лоцираат и неутрализираат сите потеницјални безбедносни закани.

Неодржуваниот и неправилно дизајнираниот безбедносен систем е скоро подеднакво неефективен како немање на истиот. Поради тоа безбедносните системи треба редовно да се ревидираат и менуваат како што се менуваат и Вашите деловни потреби. Ние сме спремни да ви помогнеме да ја процените вашата моменталната ниво на безбедност и да ги спороведете најсовремените безбедносни решенија со цел да се зајакне целокупната одбрана од закани и напади, да се сречи потенцијална загуба на податоци како и да се заджи високото ниво на продуктивност.

Нашиот тим за ИТ безбедност ги поседува потребните познавања и сертификати од водечки производители на безбедносни решенија кои опфаќаат:

 • Корпоративни антивирусни решенија
 • Напредна периметарска заштита за целокупната инфраструктура
 • Заштита за системи за email колаборација
 • Менаџирање со логови
 • Менаџирање со закрпи
 • Напреден мониторинг на целокупана IT инфраструктура
 • Менаџирање со ранливост на системите
 • Решенија за бекап на податоци и целокупни системи
 • Системи за централизирано менаџирање со IT околината.
 • Решенија за безбедни Wireless мрежи
 • Решенија за Мулти Фактор Автентикација

Овие солуции се дзајнирани за целосно да ги заштитат Вашите системи и податоци од најголемиот број на закани, напади и злоупотреби.

Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk