За Нас

Визија

Обезбедување квалитетни услуги кои ќе ги надминат очекувањата на нашите ценети клиенти

Мисија

Градење на долгорочни односи и обезбедување на квалитетни навремени услуги кон нашите клиенти. Постојано се стремиме да овозможиме ефективни деловни решенија кои генерираат и додаваат бизнис вредност за нашите клиенти преку иновации и напредни технологии. 

За Нас

СИМТ е основана во 1994 година од страна на дипл. ел. инг. Славчо Деловски. Компанијата е проектно ориентирана со 26 години искуство во областа на информацискиот инженеринг, консалтинг, изведба и имплементација на решенија.
Во секое поле располагаме со високо квалификуван кадар кој работи на планирање, дизајнирање, имплементација, мониторинг и одржување на проектите.
СИМТ располага со 30 редовно вработени. Покрај вработените, СИМТ дооел Скопје за потребите на разни проекти дополнително ангажира и еминентни експерти од земјата и странство.
Посветени сме кон постојано подобрување на квалитетот на производите и услугите. Успеавме да ја постигнеме целта преку имплементација на најдобрите стандарди и практики кои обезбедуваат конзистентност и стандардизација во секојдневното работење
Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk