Енергетика

Уреди за непрекинато напојување со електрична енергија – UPS

Уреди за непрекинато напојување со електрична енергија (UPS), се уреди кои овозможуваат континуирано напојување со електрична енергија на поврзаната опрема, со што ги снабдуваат поврзаните уреди со електрична енергија кога главниот извор на струја е недостапен. Разликата помеѓу овие уреди и помошните извори на енергија или генератори е што овие уреди не овозможуваат моментално снабдување со електрична енергија како што овозможува UPS уредот. Интегрираните системи кои имаат UPS и помошен генератор се познати како ургентни системи за напојување.

Проектирање, изведба и одржување на енергетски решенија:
Ние сме партнери и официјални застапници за опремата на General Electric Digital и Energy NeWave

  •  UPS од производната програма на GE DE (General Electric Digital Energy) во опсег од 350VA до 4MVA
  • UPS-те од производната програма NeWave се движат од 350VA до 4MVA 
  • Широк дијапазон на батериски банки
  • Бензински и дизел генератори когенеративни системи
  • Специјално дизајнирани контејнери за независна долгорочна работа на тешко пристапни локации со далечинско следење на статусот на системот (првенствено наменет за телекомуникациски системи)
  • Пренапонски заштити
  • Енергетски кабли
  • Фотоволтаични системи (соларна енергија)

Digital Energy

Pioneering key advancements for the past 100 years, we continue to lead the way in protection, control, power and communication applications across the energy, oil & gas, water, critical infrastructure, heavy industrial and transportation verticals.

Повеќе