Телекомуникации

Проектирање, изведба и одржување на телекомуникациски решенија:
Ние сме партнери и официјални застапници за опремата SLICAN

проектирање, изведба и одржување на телефонски системи:

 •  аналогни и дигитални телефонски системи
 • IP телефонски системи
 • Хибридни телефонски системи

проектирање, изведба и одржување на радио системи:

 •  ТЕТРА системи
 • GSM/GPRS системи
 • Радио системи на високи фреквенции
 • Конвенционални и транкинг аналогни и дигитални радио системи на многу високи и на ултра високи фреквенции
 • Радио релејни (LOS) системи
 • Wi-Fi системи (802.11 b/g)
 • WiMAX системи
 • Индустриски комуникациски системи

Проектирање, изведба и одржување на оптички кабловски системи,

Проектирање, изведба и одржување на бакарни кабловски системи,

Проектирање, изведба и одржување на системи за сателитска говорна, податочна и видео комуникација

NET

NET веќе долго време обезбедува решенија за мрежно поврзување на компаниите. Денес ние помагаме да се вметне вредноста на IP во овие докажани и еластични комуникациони мрежи.
Производите од сериите Promina® и NX Series нудат вистинско мултиплексирање со мултисервисен пристап, обезбедувајќи доставување на веродостоен глас, видео и пренос на податоци преку TDM, ATM и IP јадра.

Повеќе

SLICAN

Производите на Slican се поддржани од страна на модерните IT апликации и ја поедноставуваат работата на администраторите на мрежата и на телефонијата.

Slican нуди решенија и за мали претпријатија и за големи корпорации. За сите производи Slican гарантира со највисок квалитет на изработка.

Повеќе

VOIP devices

СИМТ ви ја нуди последната технологија во Телекомуникациска опрема како што е VOIP – Voice over IP (Глас преку IP).

Повеќе