Хардвер

Проектирање и имплементација на комплетни информациски системи

 •  Сервери (Tower, Rack mounted, Blade, ..) со и без виртуелизација
 • Уреди за складирање на податоци (SAN, NAS, ..)
 • Активна мрежна опрема
 • Опрема за заштита (Firewall, WEB content filtering, Antivirus, Antispam, ..)
 • Персонални компјутери, преносни компјутери, ..
 • Периферна опрема (печатари, скенери, ..)

Проектирање, изведба и одржување на компјутерски мрежи

Преносни компјутери и десктоп конфигурации

 • IBM
 • DELL
 • Lenovo
 • ACER
 • HP
 • ASUS

IBM Сервери

Чување податоци

Печатари

 • Blade servers
 • Cluster server
 • Power Systems
 • System i
 • System p
 • System z (Mainframe)
 • System x servers
 • HP
 • epson
 • lexmark
 • samsung
 • oki

Монитори

Други компоненти

Компјутери по нарачка