UPS 3-3 Фазни


SitePro® UPS 10-500 kVA

 

 

SitePrо континуиран он-лине UPS, е достапен во модели од 10kVA до 500kVA. За високо енергетските барања на апликациите има можност паралелно да се поврзат до 8 единици со што се постигнува до 4MVA заштита притоа овозможувајќи поголема стабилност на системите.

Повеќе