Tenor Серии


HG60

 

Хибридните серии на порти на Tenor подржуваат Интегриран Microsoft Mediation Сервер со NET-овите наградени Tenor серии на VoIP порти. Ова решение во една кутија го поедноставува поставувањето на VoIP за Обединетата Комуникација на Microsoft, и ги намалува трошоците.
Новиот UC Proxy овозможува интелигентно поврзување на SIP и старите класичните аналогни телефонски прикључоци во обединет комуникациски уред и го пордржува преживувањето на филијалите за стандардните SIP приклучоци.DX

 

 

Корпорациите може на имаат корист од различен број на вредни апликации како што се PBX надградбите, поврзување со оддалечените канцеларии, консолидација на меѓународните и меѓуградските разговори и телефонски центри. Понудувачите на услуги може да постават бројни VoIP апликации како што е SIP Trunking, Терминирање на VoIP на големо, картички за разговори, тандемски преклопници и поекономични рутери. Производите рангираат од поли 8 повеќенасочни преклопници кој подржуваат до 120 VoIP разговори истовремено.BX

 

Серијата Tenor BX, повеќенасочен преклопник, им нуди на корпорациите кој користат ISDN BRI (Basic Rate Interface) линии едноставен и евтин начин за ја искористат моќта на VoIP. Tenor ја интегрира функционалноста на VoIP портата со единствена интелигентна распоредба на повиците, повеќе-смерна архитектура и пордшка за QoS, се тоа во едно единствено решение.

Копрорациите може да уживаат во благодатите на повеќе вредни апликации како што се PBX екстензии, поврзување со оддалечените канцеларии, меѓународни разговори и телефонски центри. BX сериите подржуваат или 2, 4 или 8 BRI линии.AX

 

 

Tenor Сериите на NET се преклопници/порти (switching/gateway) решенија и се употребувани ширум светот за да овозможат доверлива, едноставна за примена на VoIP конекција во голем број на компании и понудувачи на услуги. Овие мошне адаптивни решенија работат со традиционалните PBX уреди, класичните аналогни уреди, IP PBX-ови и IP телефони, и во комуникациските околини базирани на SIP. Они се идеално решение за поставување на VoIP во помалите претпријатија, SOHO или подружниците на поголемите претпријатија, каде што се присутни аналогни уреди и уреди базирани на модем.AF

 

Tenor Сериите на NET се преклопници/порти (switching/gateway) решенија и се употребувани ширум светот за да овозможат доверлива, едноставна за примена на VoIP конекција во голем број на компании и понудувачи на услуги. Овие мошне адаптивни решенија работат со традиционалните PBX уреди, класичните аналогни уреди, IP PBX-ови и IP телефони, и во комуникациските околини базирани на SIP. Они се идеално решение за поставување на VoIP во помалите претпријатија, SOHO или подружниците на поголемите претпријатија, каде што се присутни аналогни уреди и уреди базирани на модем.