Promina Серии


PBBS10000

 

Технологијата за напредната квалитета на услуги (QoS) е вградена во BBS платформата. BBS QoS е базирана на хибридна ќелиска/пакет архитектура која и овозможува на BBS платформата да одржува пет нивоа на сообраќај притоа истовремено го обликува и зачувува QoS преку IP и ATM нивоата. Во комбинација со рано препознавање на пакетите (EPD) и делумно препознавање на пакетите (PPD), BBS грациозно може да воспостави Ниво 2 класа на услуга (CoS) додека интелигентно ракува барањата на Ниво 3 QoS и Diffserv.PROMINA

 

 

Фамилијата на Promina® платформи овозможува прилагодлива и доверлива основа на која се изградува широка мрежа (WAN) и служи како интефејс за голем број од услугите на компанијата. Портфолиото на серијата Promina 800 се состои од системите Promina 800, Promina 400, Promina 200 и Promina 100.

Promina е најдобар уред за пристап во индустријата кога се работи за ракување со традиционалните разговори и апликации за податоци во корпорациски и владини услови. Promina системите се карактеризираат со нивната способност да подржуваат голем број на кориснички интерфејси и мрежни услуги.PBBS5000

 

 

Повеќеуслужниот преклопник Promina BBS™ е комбинација на потполн ATM преклопник, IP рутер, и Ethernet termination (мрежен прекинувач) со уникатна хибридна IP и ATM архитектура. Оваа комбинација им овозможува на операторите на мрежата да ги соберат и прилагодат постоечките пристапи на мрежата до брза ATM, IP и MPLS броадбанд јадрата им овозможат на добавувачите на мрежата да испорачаат напредна поддршка за клиентите.