Решенија за големи компании и институции до 1000 вработени

Телефонски централи/сервери
-    Slican MAC-6400
Телефони
-    Slican CTS-102.IP
-    Slican CTS-102
-    Slican CTS-203.IP
-    Slican CTS-202.CL
-    Slican CTS-202.BT
-    Slican XL-2023ID
-    Slican HLP-22
-    DECT-IP
Софтвер
-    Slican ConfigMAN.admin
-    Slican ConfigMAN.user
-    Slican MultiMAN – поддршка за сервис и администрација
-    TouchCTI
-    Slican TelefonCTI – комјутерско-телефонска интеграција
-    Slican RecordMAN2 – апликации наменети за снимање на разговорите
-    Slican BillingMAN.plus – апликација за тарифирање со графички приказ
-    Slican BillingMAN – апликација за тарифирање
-    Slican PayMAN – апликација за менаџирање и оптимизација на трошоците
-    INVENIO инфолинии
Решенија
-    API INVENIO инфолинии
-    Smart company
-    Slican PBXes поврзување
-    MobilePhone
PABX домофони
-    Slican BRV
-    Slican SKD
-    Slican BRF
-    Slican BRF.U
-    Slican CBRA1 Bramotel

 

Домофони
-    Slican HAS-3000 / 3000T
-    Slican HAS-3032
-    Slican US-P2L-HAS255 digital uniphone