До 1000 вработени

СИМТ нуди решенија за секаков вид на фирми со најновата технологија.


Телефонски централи/сервери

  • - Slican MAC-6400


Телефони

  • - Slican CTS-102.IP
  • - Slican CTS-102
  • - Slican CTS-203.IP
  • - Slican CTS-202.CL
  • - Slican CTS-202.BT
  • - Slican XL-2023ID
  • - Slican HLP-22
  • - DECT-IP

Софтвер

  • - Slican ConfigMAN.admin
  • - Slican ConfigMAN.user
  • - Slican MultiMAN – поддршка за сервис и администрација
  • - TouchCTI
  • - Slican TelefonCTI – комјутерско-телефонска интеграција
  • - Slican RecordMAN2 – апликации наменети за снимање на разговорите
  • - Slican BillingMAN.plus – апликација за тарифирање со графички приказ
  • - Slican BillingMAN – апликација за тарифирање
  • - Slican PayMAN – апликација за менаџирање и оптимизација на трошоците
  • - INVENIO инфолинии


Решенија

  • - API INVENIO инфолинии
  • - Smart company
  • - Slican PBXes поврзување
  • - MobilePhone


PABX домофони

  • - Slican BRV
  • - Slican SKD
  • - Slican BRF
  • - Slican BRF.U
  • - Slican CBRA1 Bramotel

Домофони

  • - Slican HAS-3000 / 3000T
  • - Slican HAS-3032
  • - Slican US-P2L-HAS255 digital uniphone

Контакт за нарачка.