SLICAN

Slican е на пазарот веќе 15 години почнувајќи од 1992 год. Од самиот почеток развија 14 видови на PBX уреди и системски телефони, а продадоа скоро 60 илјади производи кои се користат од страна на илјадници компании и институции во Полска и ширум светот.

Производите на Slican се поддржани од страна на модерните IT апликации и ја поедноставуваат работата на администраторите на мрежата и на телефонијата.

Slican нуди решенија и за мали претпријатија и за големи корпорации. За сите производи Slican гарантира со највисок квалитет на изработка.

Slican ги поддржува своите корисниците во нивниот успех – нудејќи највисоко ниво на квалитетни системи и олеснувајќи ја комуникацијата во многу компании и институции.

ВЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ