NET

PROMINA серии

Вистински репрезент на издржлива технологија, серијата Promina со својата сигурност и богатите карактеристики е предодредена да ги води и проширува мрежите во владините институции, корпорациите и понудувачите на услуги ширум светот.

Сериите на NET Promina®, како повеќе-услужни платформи за пристап овозможуваат адаптивна и сигурна основа на која се гради голем спектар на корпорациски мрежи (WAN) или служат како интерфејс на голем број даватели на услуги. Серијата Promina како повеќе-услужна платформа за пристап се состои од системите Promina800, Promina400, Promina200, Promina100 и ProminaBBS.

Портфолиото на Promina Broadband Access Shelf (BBS) се состои од системите BBS 5000 и BBS 10000 за собирање на сообраќајот преку IP/MPLS

Повеќе

VX серии

VX (Voice Exchange) сериите на NET се првите интегрирани повеќе-услужни преклопници за говорна комуникација во индустријата, со секоја-до-секоја функционалност со портите (gateway), создавајќи решение за воспоставување на следната генерација на корпорациски VoIP уреди.

  • Корпорациски VoIP и телекомуникациско интегрирање за обединување на пораките и комуникациите
  • Интегриран повеќе функционален преклопник за говорна комуникација
  • Интелигентен контролер за гранични сесии
  • Далечинско „преживување“ независно од дилерот
  • Екстензивен систем за управување со повиците
  • Вистинско телеком управување со сообраќајот
  • Напредна сигурност на разговорите
  • Можност да се прошири платформата со софтверски модули
  • Овозможува интелигентен, флексибилен и рентабилен VoIP и мобилност

Повеќе

NX серии

NET NX (NETWORK EXCHANGE) СЕРИИ
Производите од оваа серија се базирани на високо перформансни мрежни платформи и овозможуваат високо квалитетен трансфер помеѓу SAN и WAN и сигурносните компјутери. NET во партнерство со Bay MicroSystems изработи агилна, брза платформа за размена што овозможува географски дистрибуираните задачи и ресурсите за чување на податоците да работат, како и да се лоцирани во иста мрежа (LAN) или центар за обработка на податоци.

NX1000 и се придружува на NX Серијата на NET додавајќи повеќе услуги на брзиот транспорт на NX5010. NX1000 е доста погоден за апликации кој се тактички и први одговараат на барањата, а исто така и за поддршка на апликациите за високо брзи сериски и наследни миграции кон IP, IP базиран сателитски транспорт, и тактики за поправање на конекциите на сајтот.

Повеќе

Tenor серии

Повеќесмерна Архитектура и Технологија

Tenor VoIP како решение на фирмата NET го елиминира ризикот на комплексна имплементација со едноставна и многу ненаметлива инсталација од сите VoIP производи на пазарот. Тенор се наоѓа помеѓу PBX и PSTN, праќајќи ги повиците од било кој тип до вашата IP мрежа. Симплифицираниот и интуитивен интерфејс овозможува лесно да одредите кој повик каде да оди – и да го промените изборот со зголемувањето на поверливоста во VoIP. За постоечката опрема потребно е многу мало или скоро никакво подесување.
Бидејќи Tenor преклопниците работат со вашата постоечка конфигурација на рутерот и телефонската централа, нема да има потреба да бидете оптоварени од голема реорганизација во инфраструктурата. Така што можете да продолжите да ги оптимизирате параметрите на вашите разговори за да ги зголемите вашите VoIP заштеди.

Повеќе

NETMS серии

netMS™ е робустен систем за управување со елементите, моментално развиен со платформите на NET и заедно со целосен, обединет и консолидиран управувачки интерфејс е наменет за NET покривање на критичните мрежи за разговори и податоци за корпорации, понудувачи на услуги и владини агенции. netMS™ е управувачки систем целосно изработен во JAVA со графички интерфејс кој е лесен за користење и им овозможува на корисниците на најдобар можен начин да ги искористат мрежните ресурси и рентабилно да управуваат, надгледуваат, конфигурираат и да ги одржуваат мрежите на NET.

Повеќе